Ekscelencjo, Panie Ministrze!

Stowarzyszenie Dimash Kudaibergen
Fanklub Polska wyraża gratulacje w związku z powołaniem na zaszczytne stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Kazachstanu.
Życzymy Panu wielu sukcesów zawodowych.

Niech Pański zapał, wytrwałość i profesjonalizm towarzyszą we wszystkich podejmowanych decyzjach.
Jesteśmy Panu Ambasadorowi bardzo wdzięczni za otwartość i wielkie serce.

Wyrażamy podziękowanie za zainteresowanie i wspieranie działalności naszego stowarzyszenia na rzecz promocji kultury Kazachstanu w Polsce oraz popularyzacji w naszym kraju wybitnego artysty Dimash’a Kudaibergen’a.
Proszę wspominać nasz piękny kraj z radością ! Pozdrawiamy serdecznie i składamy życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i sił w Nowym Roku dla Pana
i Pańskiej Rodziny.

Stowarzyszenie Dimash Kudaibergen Fanklub Polska