• Tytuł

:

Любовь, похожая на сон​

  • Autor

:

Горбачева В

  • Muzyka

:

Крутой Иgop.

  • Data

:

1995

  • Język

:

rosyjski

Dimash Kudaibergen sing
Love, Like a Dream – Любовь, похожая на сон 
Miłość jest tylko snem – 愛就像一場夢

Podczas uroczystego wieczoru Allli Pugachevey. 
Przy akompaniamencie  Igora Krutoya Dimash  zaśpiewał piosenkę „Love, like a dream
Wielu komentatorów napisało, że naprawdę gęsia skórka z takich wokali przebiega przez skórę.

текст песни:

Любовь, похожая на сон

Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь,
Отражение потерять свое боюсь,
Не хочу, чтоб ты лишь гостем былa
В сумраке ночей и судьбе моей.
Я люблю, как любят в жизни раз,
Словно солнца в мире не было до нас.
От забот и мелких ссор ты меня увел
И ключи от счастья для меня нашел,
Для меня нашел.

Любовь, похожая на сон,
Сердец хрустальный перезвон,
Твое волшебное “люблю”
Я тихим эхом повторю.
Любовь, похожая на сон,
Счастливым сделала мой дом,
Но вопреки законам сна
Пускай не кончится она.

Я прощаю одиночество и грусть,
Ты сказал, что в них я больше не вернусь,
Так бывает только в сладком сне,
Но любовь у нас наяву сейчас.
Мне в глазах твоих себя не потерять,
На разлуки нам любовь не разменять.
Я немыслимой ценой и своей мечтой
Заслужил это счастье быть с тобой,
Быть всегда с тобой.

Любовь, похожая на сон,
Сердец хрустальный перезвон,
Твое волшебное “люблю”
Я тихим эхом повторю.
Любовь, похожая на сон,
Счастливым сделала мой дом.
Но вопреки законам сна
Пускай не кончится …..

Любовь, похожая на сон,
Счастливым сделала мой дом.
Но вопреки законам сна
Пускай не кончится Oна.

tekst piosenki:

Miłość jest tylko snem

Patrzę w twoje oczy, niczym w lustro,
Boję się stracić swoje odbicie,
Nie chcę, byś była tylko gościem
W mroku nocy i w moim życiu.
Kocham, jak się kocha w życiu raz,
Tak, jak gdyby nie istniało słońce przed nami.
Zabrałeś mnie od trosk i drobnych sprzeczek,
I klucz do szczęścia znalazłeś dla mnie,
Znalazłeś dla mnie.

Miłość niczym sen,
Muzyka kryształowych serc,
Twoje magiczne „ kocham”
Powtórzę cicho, jak echo.
Miłość niczym sen,
Zrobiła szczęśliwym mój dom,
Ale na przekór prawom snu
Niech ona nie kończy się.

Wybaczam samotność i smutek,
Powiedziałeś, że do nich już nigdy nie powrócę,
Tak bywa tylko w słodkich snach,
Ale nasz miłość jest teraz na jawie.
Nie zagubię się w twoich oczach,
Miłości nie zamienimy na rozłąki.
Niewyobrażalną ceną i swoim marzeniem
Zasłużyłem na szczęście bycia z tobą.
Bycia z tobą na zawsze.

Miłość niczym sen,
Muzyka kryształowych serc,
Twoje magiczne „ kocham”
Powtórzę cicho, jak echo.
Miłość niczym sen,
Zrobiła szczęśliwym mój dom.
Ale na przekór prawom snu
Niech  nie kończy się ……

Miłość niczym sen,
Zrobiła szczęśliwym mój dom.
Ale na przekór prawom snu
Niech Ona nie kończy się .!

song lyrics:

Love, Like A Dream

I look into your eyes like in a mirror,
Afraid of losing my reflection in it.
I don’t want you to be only a passer-by
In the dusk of nights and in my destiny.
I love you so much, like once in a life,
As if there was no sun before us.
You’ve taken me away from anxiety and quarrels.
And found the keys of happiness for me.
Found them for me.

This love, this very dream-like love
A crystal-clear chime of hearts
And your miraculous “I love”
I will repeat like faint echo
This love, this very dream-like love
Has made my home happy.
In spite of laws of dreams
May not this love come to an end

I do forgive the Loneliness and Sadness
You’ve said they will never be back
It takes place only while we dream
But our love exists here and now
I hope not to lose myself into your eyes
I hope, we won’t change our love for loneliness.
I’ve deserved the pleasure of being by your side
At unthinkable price and my own dreams.
I’ve deserved the pleasure of being with you forever,
Being with you forever.

This love, this very dream-like love
A crystal-clear chime of hearts
And your miraculous “I love”
I will repeat like faint echo
This love, this very dream-like love
Has made my home happy.
In spite of laws of dreams
May not this love come to an end

Love like a dream
Has made my home happy.
In spite of laws of dreams
May not this love come to an end.

share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email