Dimash Qudaibergen Fan Club Poland
Dimash Kudibergen - autor Monika Wasylewska

Welcome to Poland Dimash

Site under construction
before publishing
completing posts

Sorry, not enough entries
Welcome to the Polish version of the site
 

Welcome to the official website of the Polish club Dimash Kudaibergen

We are the official Fanclub Dimasha Kudaibergena in Poland.
We are open to all who admire the talent of this wonderful vocalist from Kazakhstan.
We want Dimash to become popular in Poland and around the world, and our dream is a concert in Poland!
We activel
y support the promotions of this extraordinary artist by participating in concerts and disseminating knowledge about him.
Our website is one of the many activities we have already undertaken in our business,
we will try to present as much information about Dimash’u.

We invite you to cooperation. You can find here the registration form.
We cordially greet all visitors to our site. 

The portal is not ready in your language version.
We will soon publish the English version of the portal.
You can help us with this.


he translated automatically

Мы являемся официальным Фанклубем Кудаибержена в Польше.
Мы открыты для всех, кто восхищается талантом этого замечательного вокалиста из Казахстана.
Мы хотим, чтобы Димас стал популярным в Польше и во всем мире, и наша мечта – его концерт в Польше!.
Мы активно поддерживаем акции этого необыкновенного артиста, участвуя в концертах и распространяя знания о нем. Наш сайт является одним из многих мероприятий, которые мы уже предприняли в нашем бизнесе, мы постараемся представить как можно больше информации о Димаш’у. Мы приглашаем вас к сотрудничеству. Вы можете найти здесь регистрационную форму. Мы сердечно приветствуем всех посетителей нашего сайта. 

Портал не готов в вашей языковой версии.
Мы скоро опубликуем русскую версию портала.
Вы можете помочь нам с этим.


он перевел автоматически

Jesteśmy Oficjalnym Fanklubem Dimasha Kudaibergena w Polsce. 
Marzymy o jego koncercie w Polsce! 
Działamy jako oficjalne zarejestrowane stowarzyszenie Dimash Kudaibergen Fanklub Polska.
Chcemy aby Dimash stał się popularny w Polsce oraz na całym świecie,
Jesteśmy otwarci dla wszystkich , którzy podziwiają talent tego wspaniałego wokalisty z Kazachstanu.

Aktywnie wspieramy promocje tego nieprzeciętnego artysty uczestnicząc w koncertach i rozpowszechnianiu wiedzy na jego temat.
Nasza strona internetowa jest jednym z wielu działań jakie już podjęliśmy w ramach naszej działalności,
postaramy się poprzez nią przedstawić jak najwięcej informacji o Dimash’u.

Zapraszamy do współpracy. Znajdziecie tutaj formularz rejestracyjny 
dla chętnych aby działać razem z nami w stowarzyszeniu DKFCP.
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich odwiedzających naszą stronę.  

Pending Events

closed discussion group for Dimash Fan Club Poland
Come and stay with us